Kurumsal

Sıfır Tolerans Politikası

 
Milat Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş bünyesinde aşağıdaki unsurlara tolerans göstermeyeceğini ve bu tür uygulamaların karşısında olduğunu taahhüt eder.

Çocuk İşçiliği
• 15 yaşından küçük (veya yerel kanunlara göre asgari yaş sınırının altında kalan) işçi çalıştırma
• 18 yaşından küçük olup zorla, baskı yoluyla işçi çalıştırma

Bağımlı / Borçlu Çalışma
• İşçilerin iş yerini terk etmesine izin vermeme veya onları istekleri dışında fazla mesai yapmaya zorlama
• İşçileri çalışmaya zorlamak için şiddet uygulama veya şiddet uygulama tehdidinde bulunma

İnsanlık Dışı Muamele
• İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, işkence (cinsel istismar dâhil), psikolojik veya fiziksel baskı ve/veya sözlü taciz
• İfade özgürlüğünün ve/veya fiziksel özgürlüğün kısıtlanması
• Standartların altında yaşam koşulları; temiz içilebilir su verilmemesi
• Korkutma
• Eşit olmayan muamele
• Tehdit veya şiddet uygulanması

İş Sağlığı ve Güvenliği
• İş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin çalışanların sağlığını, güvenliğini ve/veya hayatını tehlikeye atacak derecede ihlali

Etik Olmayan Davranışlar
• Denetçilere rüşvet verme teşebbüsü
• Tedarik zincirinde kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesi (Örneğin üretim tesislerinin saklanması, işletme ruhsatının bulunmaması, iş gücü boyutunu kasti olarak olduğundan daha küçük gösterme)
• Yan haklardan mahrum bırakılma
 
 

Doküman No PL-IK-010
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi -
Yayın Tarihi 28.02.2022