Kurumsal

Kimyasal Yönetim Politikası

Kalite yönetim sisteminin bir parçası olarak, sektörel faaliyetlerimiz esnasında kimyasal yönetim sistemimizi uygularken;

Satın alma, girdi kontrol sırasında etiket kontrolü, depolama, kimyasal adreslemeye göre adresleme (kimyasal depolama matriksi), iç denetim, uygulama ve uygulama sonrası oluşan atıkların bertarafı konusunda ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

Milat Halı üretiminin olağan akışı esnasında oluşabilecek karışıklıkların doğurabileceği tehlikeli neticelerin bilincinde ve bu sorumluluktan hareketle İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre uzmanı ile koordineli şekilde gerekli risk analizi, düzenleme, önleme ve iyileştirme faaliyetlerine yönelik aktif çalışmalarını yürütmek. Ayrıca kalite politikası gereği personeli ile birlikte hareket etme anlayışı kapsamında yapılan tüm iş ve işlemler ve alınan tüm tedbirler ile ilgili gerekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirerek daha güvenli daha bilinçli ve daha çalışılabilir bir üretim tesisi oluşturmayı amaç edinmiştir.

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek adına,

-Kimyasal kullanımımızda REACH, oeko-Tex 100, ZDHC MRSL ve STEP Oeko-Tex MRSL uygunluk kontrolünü sağlamak
-Daha az kimyasal malzeme ile üretimi gerçekleştirerek çevreye salınan zararlı atık miktarını düşürmek -Gerekli risk analizlerini zamanında yaparak sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak,
-Kimyasal alanda ki çalışmalarda maruziyetleri önlemek adına gerekli tüm tedbir çalışmalarını ve iç denetimleri gerçekleştirmek,
-Oluşabilecek acil durumlara karşı gerekli politika ve yönlendirme talimatları hazırlamak ve personeli bilgilendirmek
-Tüm paydaşlarımıza kimyasal yönetim sistemimiz ile ilgili bilgi vermek ve ortak faaliyetler içerisinde yer almak

Bulunduğumuz bölgeye ve dünyaya karşı sorumluluğumuzun farkında olarak amacımız, amaç ve hedeflerimize uyumlu çalışmak. Bu kapsamda önümüze çıkan belirsizlikleri bertaraf etmek amacıyla risk analizleri konusundan aktif çalışmalar yapmak, iç denetimleri artırmak ve kalite yönetim sistemine entegre çalışmak, sürdürmek ve sistemimizi sürekli iyileştirmektir.