Kurumsal

BİYOÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

 
Biyoçeşitlilik, günümüzde nesli tükenmekte olan pek çok tür ve doğal yaşam alanlarının azalması nedeniyle tehdit altındadır. Arazi kaybı, çevre kirliliği, iklim değişikliği, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, istilacı türler gibi faktörler biyoçeşitlilik için risk oluşturmaktadır.
Milat Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Biyoçeşitlilik açısından zengin ve korunması gereken alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerin etkilerini azaltmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları engellemek için gerekli önlemleri almayı taahhüt eder. Bu taahhütlerini yerine getirebilmek için aşağıdaki prensiplere göre hareket eder.
• Biyoçeşitliliğin korunmasına, zenginleştirilmesi ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.
• Biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek veya minimize etmek için gerekli tedbirleri almak.
• Biyoçeşitlilik açısından zengin olan bölgelerde gerçekleştirilecek yeni yatırımların projelerin çevresel etkilerini daha iyi anlayabilmek için detaylı risk analizi yapmak.
• Fauna ve flora türleri ile bunların yaşama ortamlarının korunmasına yönelik gerekli planlamaları yapmak.
• Herhangi bir aksiyon almadan önce beklenen biyoçeşitlilik etkileri, gelişme ve özel hedefler konulması için gerekirse Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) bilim insanları, üniversiteler vb. ile işbirliği yapmak.
• Faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerine etkilerini inceleyerek değerlendirme yapmak ve karar alma süreçlerimize (yeni tesis, arazi ve bahçe alımları gibi konular) biyoçeşitlilik konularını entegre etmek.
• Biyoçeşitlilik ile ilişkili riskleri ve fırsatları karar alma süreçlerine dahil etmek.
• Faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik ve ekosistemi etkilediği yerlerde doğal ekosistemin eski haline getirilmesine yardımcı olacak önlemleri almak.
• Faaliyet gösterilen bölgelerde biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmak
• Biyoçeşitliliğin korunması için gerekirse ıslah çalışmalarına ağırlık vermek.
• Değer zincirimizde biyoçeşitlilik ile ilişkili konuları karar alma süreçlerimize dahil etmek.
• Biyoçeşitlilik konusunda paydaşlarımızın farkındalığını arttırmak, doğayı koruma konusundaki girişimlere katılımlarını ve iyi uygulamalarını desteklemek.
• Biyoçeşitliğin korunmasına dair önlem ve yaklaşımların tedarikçiler tarafından da benimsenmesini talep etmek.
 

Doküman No PL-EY-008
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi -
Yayın Tarihi 21.08.2023