Kurumsal

Çevre Politikası

• Milat Halı Sanayi ve Tic. A:Ş’i Tekstil sektöründe lider firma yapmak
• Yürürlükte olan tüm mevzuatların güncel halini takip etmek ve sorumluluklarımızı yerine getirmek,
• Makine alırken çevreye duyarlı makineler tercih etmek,
• Çevre yönetim sistemini kurarak faaliyetimiz esnasında bütün hassasiyetimizle tüm gerekliliklerini yerine getirmek,
• Çevresel Eğitimler düzenleyerek bütün çalışanlarımızın çevreye duyarlı olmasını sağlamak,
• Faaliyetlerimiz esnasında ilişkide bulunduğumuz tüm şirketleri çevresel konularda bilinçlendirmek,
• Faaliyetlerimiz esnasında veya yeni yatırımlarımızda teknoloji seçimi esnasında enerji tasarrufunu göz önünde bulundurarak doğal kaynakların israfının önlenmesini ve daha az atık çıkmasını sağlamak,
• Faaliyetlerimiz esnasında sağlamaya çalıştığımız atık minimizasyonuna rağmen oluşan atıkları geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak. Geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların ise çevreye zarar vermeyecek şekilde Lisanslı Bertaraf tesisleri aracılığıyla bertarafını sağlamak,
• Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek, biyolojik çeşitliliği gözetmek ve korumak,
• Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
• Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam ettirmek.
 

Doküman No PL-EY-001
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi -
Yayın Tarihi 16.04.2021