Kurumsal

Enerji Politikası

Milat Halı olarak; faaliyetlerimizin sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini yaşattığımız sürece mümkün olduğunun bilincinde bir firma olarak; doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşümü ve geri kazanımı arttırmayı, üretim aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı, iklim değişikliğine olumlu etki yapacak enerji verimliliği sağlayan ürünleri ve hizmetleri satın almayı, üretim faaliyetlerimizi çevre ve enerji yönetim sistemlerini uygulayarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda; Çevre ve enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemler almayı taahhüt ederiz.
 

Doküman No PL-EY-010
Revizyon No 00
Revizyon Tarihi -
Yayın Tarihi 06.02.2024