Milat Carpet Banner

корпоративен

ЦЕННОСТИ

Ние сме екип, действащ с чувство за права и справедливост в работата си.

Даваме цялата си енергия за подобряване на човешкия живот. Служителите ни, клиентите ни и щастието и удовлетворението на хората, които усещаме с произведените от нас килими са наш основен приоритет.

Служителите ни са източникa на нашата сила. Нашата цел е да увеличим таланта и щастието на служителите ни, като им дадем възможност да се развиват. Принципът ни е да реализираме екипна работа, гарантирайки участието на нашите служители във всяка област.

Постоянно подобряваме нашите решения и бизнес модели, като намираме тези, които ще ни открояват и направят различни.

Ние притежаваме гъвкавост и постоянство според изискванията ни за работа.

Използваме знания и технологии във всички области на работата ни.